Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Adres korespondencyjny

Informujemy, iż poprawnym adresem korespondencyjnym dla Zespołu Pieczy Zastępczej oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z niespełnieniem oczekiwań pracodawcy nie został wybrany żaden z kandydatów.

Pełna treść informacji (plik PDF, 29KB)

Z kulturą i sztuką na co dzień

Dnia 19 czerwca 2018 r.,  w ramach trzeciej edycji cyklu edukacji kulturalno- artystycznej,  uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świdnicy wzięli udział w pierwszej części  projektu  pn. „ Z kulturą i sztuką na co dzień”.

Rządowy program „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,- zł przysługuje: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych,  raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia lub w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia.

Większe wsparcie dla kombatantów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Projekt zakłada zmiany w uprawnieniach kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl