Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne

Rozpoczął się nabór do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, przy ul. Żeromskiego 16/8, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Rozpoczęcie szkolenia planuje się na miesiąc kwiecień br.

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „przeprowadzenie cyklu zajęć superwizji dla pracowników Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu świdnickiego ”

Pełna treść powiadomienia (plik PDF, 141 KB)

Szczepienia przeciwko pneumokokom

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 9 marca 2018 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdnicy, odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych, funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego.

"Aktywny samorząd" - nabór wniosków

Informujemy, iż w dniu 12 marca 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", którego celem głównym jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl