Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Informacja o wolnym miejscu w DPS Jaskulin

Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie (typ domu: dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną) informuje, że posiada jedno wolne miejsce dla kobiety.

Miesięczny koszt utrzymania 1 osoby wynosi 3 989,14 zł.

Dane kontaktowe:
Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie
Jaskulin 13
58-170 Dobromierz
tel. 74 858 62 21 wew. 43.
e-mail: sekretariat@jaskulin.naszdps.pl

Ogłoszenie Starosty Świdnickiego

Ogłoszenie Starosty Świdnickiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 78KB)

Karta zgłoszenia (plik DOCX, 16KB)
 

Konkurs Plastyczny

 

Regulamin konkursu (plik PDF, 324KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy"

Pełna treść informacji (plik PDF, 2MB)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością p.n.: „Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Pełna treść informacji o rozstrzygnięciu (plik PDF, 37KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl