Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu (plik DOCX, 18KB)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzienie w Swidniycy, informuje o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla czternastu dzieci każda" w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.

pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 103 KB)

załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia (plik PDF, 82KB)

GALA PARY 2018 – Zlot Parowozów i Pojazdów Użytkowych

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku organizuje Galę Parowozów – międzynarodowy zlot czynnych zabytkowych lokomotyw już od sześciu lat. Od 2017 roku zdecydowano się jednak poszerzyć formułę organizowanego wydarzenia. Gala Pary jest wydarzeniem łączącym w sobie najlepsze tradycje i dorobek Gali Parowozów z nowym pierwiastkiem – techniką rolną i użytkową.

Uwaga! Kończy się nabór wniosków.

30 sierpnia 2018 r. kończy się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informauje, że Pani Ewa Bystra wybrana w drodze naboru ogłoszonego w dniu 06 lipca 2018r. na stanowisko specjalisty pracy z rodziną zrezygnowała z podjęcia pracy i nie nawiązała stosunku pracy.

W związku z powyższym na wyżej wymienione stanowisko została wybrana kolejna kandydatka z listy naboru.

Pełna treść informacji (plik PDF, 35 KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl