Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500306499-N-2018 z dnia 24-12-2018 r.

Świdnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 664003-N-2018
Data: 21/12/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 89072420800000, ul. ul. Wałbrzyska  15, 58100   Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-74 851 50 10, e-mail pcpr@pcpr.swidnica.pl, faks 0-74 851 50 11.
Adres strony internetowej (url): www.pcpr.swidnica.pl

<więcej>

Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do składania ofert na postępowanie: Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020.

<więcej>

Mikołajkowe szaleństwo

Z okazji „Mikołajek” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zorganizowało dla 38 dzieci przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wspólną zabawę.

Życzenia

Powiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały wybrane następujące oferty:

Pełna treść powiadomienia zawierająca wybrane oferty (plik PDF, 47 KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl