Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Promocja i rozwój pieczy zastępczej

Pomoc dzieciom przez stworzenie dla nich domu był tematem warsztatów przeprowadzonych przez Panią Beatę  Butwicką reprezentującą firmę Preludium Agencja PR Sp. z o.o.  W warsztatach wzięli udział pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Wicestarosta Świdnicki Zygmunt Worsa oraz przedstawiciel rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu.

"Zajęcia klubowe w WTZ" - przyjmowanie wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, jako właściwe do przyjmowania wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinasowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu ,,Zajęcia klubowe w WTZ”, informuje, że dla zajęć klubowych, które odbywać się będą od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się z dniem 10 października br., a upływa z dniem 31 października br.

Regulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu ,,Zajęcia klubowe w WTZ” w Powiecie Świdnickim.

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w Powiecie Świdnickim.
 

Program walki z otyłością

Trwa nabór dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 r.ż. do Powiatowego Programu Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży z otyłością od 7 – 18 roku życia poprzez redukcję masy ciała, zmianę nawyków żywieniowych i wzrost aktywności fizycznej na terenie Powiatu Świdnickiego na lata 2018 – 2019”.

V Międzypokoleniowy Otwarty Przełajowy Bieg Pojednania „Rodzina bez przemocy”

27 września w Krzyżowej odbył się V Międzypokoleniowy Otwarty Przełajowy Bieg Pojednania „Rodzina bez przemocy” i jednocześnie Dolnośląski Finał Jesiennych Biegów Przełajowych.

Grupa wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach projektu "Akademia rozwoju"

Przypominamy o najbliższych spotkaniach grup wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Jest to kolejna forma wsparcia realizowana w ramach projektu „Akademia rozwoju”.
W miesiącu październiku spotkania odbędą się:

  • w dniu 12.10.2018 r. w Świdnicy, w godz. 16.00 – 17.30    
  • w dniu 15.10.2018 r. w Strzegomiu, w godz. 16.00 – 17.30

    Miejsce realizacji grup wsparcia w Świdnicy: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 58-100 Świdnica, ul. Długa 33, sala 001.
    Osoba prowadząca: Pani Anna Krause.
    Miejsce realizacji grup wsparcia w Strzegomiu: Zespół Szkół Specjalnych, 58-150 Strzegom, ul. Aleja Wojska Polskiego 16, II piętro, sala 212. 
    Osoba prowadząca: Pani Marzena Sieradzka-Kaczmarek.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl