Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Tańcowała igła z nitką

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej ze Strzegomia mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez WTZ  „Akademia Życia” z Lubina, pn. „ Tańcowała igła z nitką”.

Pierwsze zawody pływackie warsztatów terapii zajęciowej

W poniedziałek 15 października, po raz pierwszy na strzegomskim „Delfinku”, rozegrały się pierwsze zawody pływackie organizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej ze Strzegomia.

Motyle z Dolnego Śląska

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "Arte" realizują projekt ukierunkowany na reintegrację społeczno-zawodową oraz wsparcie w znalezieniu zatrudnienia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa dolnośląskiego.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania pn. "Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla czternastu dzieci każda" w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. (plik PDF, 146KB)

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje BEZPŁATNE Warsztaty Umiejętności Wychowawczych w ramach Programu Korekcyjno – Edukacyjnego.

Warsztaty dedykowane są wszystkim rodzicom, którzy chcieliby podnieść swoją wiedzę i praktyczne umiejętności odnośnie tego, jak wychowywać swoje dzieci w sposób oparty na pozytywnych działaniach, sprzyjający zaufaniu i relacjom rodzinnym. Tym samym w sposób wolny od krzyku, przemocy i negatywnych emocji.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl