Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

specjalista pracy z rodziną

Pełna informacja o naborze (plik PDF, 371KB)

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

referent

Pełna informacja o naborze (plik PDF, 301KB)

Egzotyczna terapia

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z egzotycznymi papugami.

Unieważnienie naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

informuje o unieważnieniu naboru na stanowisko:

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Pełna treść informacji (plik PDF, 257KB)

Rządowy program „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,- zł przysługuje: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych,  raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia lub w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl