Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pn. „Widokówka z Wakacji – Moje Marzenia”

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy niniejszym informuje, że na ogłoszony konkurs plastyczny w dniu 10 sierpnia 2018 r. pn. „Widokówka z wakacji – moje marzenia” dla dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat, przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu świdnickiego, łącznie wpłynęło 19 prac plastycznych.

Dzieła młodych wykonawców, zachwyciły całą Komisję! 

Finał akcji Grupy Tauron - główna wygrana w Świdnicy:)

Dzieciaki z CHATY SKSK, przy ul. Sikorskiego wygrały główną nagrodę - 35.000 zł, w 14 edycji finału akcji: "Domy Pozytywnej Energii". Radości nie było końca, tym bardziej że organizatorzy Gali  umiejętnie stopniowali napięcie przy ogłaszaniu wyników. Gdy dzieci straciły już nadzieję, okazało się że to właśnie CHATA SKSK ze Świdnicy jest głównym finalistą. Dzieciaki oszalały z radości: skakały, piszczały krzyczały....

II Dolnośląskie Targi Warsztatów Terapii Zajęciowej

W piątek 7 września odbyły się II Dolnośląskie Targi Warsztatów Terapii Zajęciowej, tym razem w Bolesławcu. Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu również uczestniczył w tej imprezie. Do Bolesławca zjechało 17 warsztatów z całego Dolnego Śląska.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Świdnicy

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla czternastu dzieci każda" w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. skierwany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organu administracji publicznej.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 1MB)

Uwaga Studenci!

Z dniem 3 września br. rozpoczął się nabór wniosków w Module II pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl