Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Unieważnienie naboru

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko referenta w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

Pełna treść unieważnienia (plik PDF, 312 KB)

Pierwszy sukces w „Akademii Rozwoju”

W ramach projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WD na lata 2014-2020, w maju br. rozpoczęliśmy I edycję kursu na prawo jazdy kat. B dla młodzieży powyżej 18 roku życia przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego. Do I edycji kursu zakwalifikowano 18 uczestników.

Z przyjemnością informujemy i chwalimy się pierwszym sukcesem w wykonaniu jednej z uczestniczek – Agnieszki Płoski, która za pierwszym podejściem zdała egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Agnieszce ogromnie gratulujemy!

Pozostałym uczestnikom życzymy wytrwałości w osiągnięciu zamierzonego celu jakim jest zdobycie prawa jazdy! Powodzenia!

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością p.n. "Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 2,19 MB)

Informacja dotycząca projektu

INFORMACJA DOTYCZĄCĄ PROJEKTU nr RPDS.08.02.00-02-0135/18 pt. ”Aktywni 30 Plus – II edycja”

Przedmiotem projektu jest kompleksowa aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach).

Pełna treść informacji (plik PDF, 294KB)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pn "Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Pełna treść informacji o rozstrzygnięciu (plik PDF, 161 KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl