Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Informacja o zmianie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o zmianie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 grudnia 2019 roku w zakresie streszczenia i porównania złożonych ofert.

Pełna treść zawiadomienia (plik PDF, 94KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie pn. "Pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych. rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r." dokonano wyboru następujących ofert:

Pełna treść zawiadomienia (plik PDF, 194KB)

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert dotyczącej postępowania w przedmiocie zamówienia pn. "udzielenia pomocy i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy"

Pełna treść informacji (plik PDF, 62KB)

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie pn. "Pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych / rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu świdnickiego w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r."

Pełna treść protokołu (plik PDF, 79KB)

Życzenia Świąteczne

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl