Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Nabór na stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

specjalista pracy z rodziną.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 322 KB)

Monitoring wizyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 roku został uruchomiony system monitoringu wizyjnego w budynku wraz z przyległym otoczeniem. Szczegółowe informacje, w tym miejsca instalacji kamer systemu na terenie obiektu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępnienia zgromadzonych danych o zdarzeniach określa Regulamin.

Projekty Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt pn. „ Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” oraz projekt pn. „Dobra Praca – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”.
Zapoznaj się z informacjami oraz celami i działaniami prowadzonymi w tych przedsięwzięciach. Być może to ty jesteś ich odbiorcą.
 

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w związku z brakiem ofert konkursu na stanowisko specjalisty pracy z rodziną nie został rozstrzygnięty.

Treść informacji (plik PDF, 22 KB)

Protokól z przeprowadzonego postępowania

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania na pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej dla 75 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie  powiatu świdnickiego.

Treść protokołu z przeprowadzonego postępowania (plik PDF, 134KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl