Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: psycholog

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 294KB)

Szkolenia tematyczne dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż dnia 28 stycznia br. odbyło się kolejne szkolenie tematyczne dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”. Szkolenie „Edukacja seksualna – jak prowadzić rozmowy z dziećmi?” było już piątym z ośmiu zaplanowanych w ramach projektu. Szkolenie poprowadziła Pani Agata Ruchel – Chojka, prowadząca Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Seksuologiczną we Wrocławiu.

Uczestnikami szkolenia były osoby przygotowujące się i świadczące usługi na rzecz pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego.

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż konkurs na stanowisko psychologa nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert konkursowych spełniających wymagania formalne ogłoszenia o naborze.

Pełna treść informacji (plik PDF, 22KB)

Plan zamówień publicznych na 2020 r.

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych na 2020 r. (plik PDF, 494KB)

Ulotka informacyjna

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl