Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Indywidualne korepetycje z matematyki na terenie powiatu świdnickiego dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od marca 2019 roku rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – indywidualne korepetycje z matematyki dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Świdnica, Gminy Świdnica, Gminy Marcinowice, Miasta i Gminy Żarów, Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska, Miasta i Gminy Strzegom oraz Miasta Świebodzice.

Osoba prowadząca: Bartłomiej Żuchowski

Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia: zamieszczone w szczegółowym harmonogramie udzielenia wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY

Dni otwarte w Ośrodku dla niewidomych we Wrocławiu

Więcej szczegółów o nadchodzącym wydarzeniu znajduje się : tutaj :

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Powiat Świdnicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz Fundacja Eudajmonia zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu Powiatowe Centrum Usług Społecznych II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędzie się 12.03.2019 o godz. 10.00 w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33, 58-100 Świdnica, sala konferencyjna.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samodzielności i niezależności minimum 57 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren powiatu świdnickiego, a także poprawa warunków funkcjonowania 10 rodzin osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w okresie 01.02.2019 - 31.01.2022.

Na spotkaniu będzie można uzyskać informację na temat:

  • wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin dostępnego w ramach projektu
  • warunków udziału w projekcie
  • oraz wypełnić dokumenty zgłoszeniowe do projektu.

 

Serdecznie zapraszamy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

wraz z Fundacją Eudajmonia

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia na zadanie zorganizowania i przeprowadzenia kursu na  prawo jazdy kat. B oraz kursu naoperatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem wózków specjalizowanych dla uczestników projektu "Akademia  rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskieo 2014 - 2020.

Uwaga Studenci !

UWAGA STUDENCI – 11 marca 2019 r. rozpoczynamy I nabór wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd"

Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do tutejszego Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Wnioskodawcy może być przywrócony określony termin (np. termin złożenia dokumentów rozliczeniowych lub termin złożenia wniosku).

Termin zakończenia I naboru wniosków: 30 marca 2019r.

Miejsce składania wniosków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23

Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl