Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowanego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021" z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 870KB)

1 lipca br. rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Dobry start”. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka.

UWAGA! Wnioski o świadczenie można składać od tego roku tylko w formie elektronicznej, a obsługą całego procesu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek online można złożyć:

  • przez bankowość elektroniczną,
  • portal Emp@tia,
  • PUE ZUS.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia.

Wnioski w ramach programu „Dobry start” można składać do 30 listopada br. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to środki trafią do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092)

Wojewoda Dolnośląski informuje, iż od dnia 28 września 2021 r. w województwie dolnośląskim realizowany będzie proces przejmowania przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR) obsługi wywołań kierowanych na numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 998. Od ww. dnia połączenia będą obsługiwane przez operatorów alarmowych w CPR.

Szczegółowa informacja dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/numer-alarmowy-998-bedzie-przelaczony-do-centrow-powiadamiania-ratunkowego

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pn. :Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego w 2021r. działań treningowych zmierzających do usamodzielniania osób niepełnosprawnych"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 794KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadania pn. "Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021r.", Zarząd Powiatu w Świdnicy Uchwałą nr 536/21 z dnia 08 czerwca 2021r. zlecił realizację ww. zadania Fundacji Ziemi Świdnickiej "SKSK" z siedzibą w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 62A.

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2021- 2023

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 420KB)

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2021-2023 (plik DOCX, 681KB)