PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 3 kwietnia 2020 r.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje:

  • wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 16 listopada 2020 r. przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinasowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),
  • wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 30 listopada 2020 r. przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 2 listopada 2020 r.),
  • wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

W związku z podjętą decyzją zmodyfikowany został wzór załączników nr 1 oraz 3 do „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zgodnie z powyższymi zmianami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Załączniki do komunikatu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz osób niepełnosprawnych, iż 30 listopada 2020 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Wnioski można pobrać w siedzibie tutejszego Centrum – pokój nr 23 (I piętro) lub na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl w zakładce druki wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje wszystkie osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz osób niepełnosprawnych, iż 30 listopada 2020 roku upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Wnioski można pobrać w siedzibie tutejszego Centrum – pokój nr 23 (I piętro) lub na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl w zakładce druki wniosków.

W dniu 21 października 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy wraz ze Świdnickim Uniwersytetem III Wieku podpisało Porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz wolontariatu. Intencją Partnerów jest wspólna realizacja świadczeń wolontarystycznych na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. To także ważny element promocji rodzicielstwa zastępczego.
W tutejszym Centrum sprawami wolontariatu zajmuje się Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Osobą współpracującą w tym zakresie jest Pani Bogumiła Łukasik, tel. 748574547.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, kierując się bezpieczeństwem rodzin zastępczych, rodziców biologicznych oraz zaproszonych przedstawicieli instytucji, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju zawiesza w miesiącu listopadzie 2020 r. bezpośredni udział zaproszonych osób na posiedzeniach zespołu oceniającego sytuację dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, które miały odbywać się w siedzibie Centrum przy ul. Żeromskiego 16/8 w Świdnicy.  Oceny będą przygotowane w ustawowym terminie, których treść będzie konsultowana telefonicznie. Każda z upoważnionych Stron będzie mogła zapoznać się dokumentem poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, współpracującym z daną rodziną zastępczą, w której umieszczone jest dziecko.

Katarzyna Dudkiewicz
Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 – w dbałości o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników – bardzo prosimy o ograniczenie wizyt  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie do niezbędnego minimum.

Sprawy, które nie wymagają bezpośredniej obecności   w urzędzie, prosimy załatwiać telefonicznie, mailowo, za pomocą systemu SOW, korespondencji tradycyjnej  lub skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do siedziby PCPR.

Przypominamy, że na terenie urzędu obowiązują następujące zasady:

  • dezynfekcja rąk przy wejściu
  • obowiązek zakrywania ust i nosa
  • zachowanie 2 m odległości od innych osób
  • własne długopisy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ,ul. Wałbrzyskiej 15 czynne jest codziennie, w dni robocze od godz. 7.15 do godz.15.15.

Poniżej zamieszczamy wszystkie potrzebne kontakty:

Sekretariat: 748515010, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: 748515010, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych: 748515021, 748515029, 748515031

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: 748574523, 748574547

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Świadczeń: 748515016, 748515017, 748515020, 748515028, 748515033

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Funduszy Pozabudżetowych: 748515019, 748515027, 748515032

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Finansowo-Księgowy: 748515013, 748515026, 748515034

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej: 748565815, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej na temat SARS-CoV-2 można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus