Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował nową wersję Informatora dla osób z niepełnosprawnością. Znalazły się w nim przydatne informacje m.in. na temat rent i dostępnych dofinansowań.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią informatora, który dostępny jest na stronie PFRON pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowy-informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/

Fundacja Eudajmonia zaprasza do udziału w projekcie: „Kluby Aktywności i Rozwoju – Świdnica i Wrocław” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren powiatu świdnickiego.

Grupą docelową do klubu są osoby z niepełnosprawnością (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym) które są:

 • nieaktywne zawodowo (w wieku aktywności zawodowej),
 • w tym wywodzące się z obszarów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
 • wielokrotnie wykluczonych,
 • korzystające ze świadczeń PCPR i OPS.

Klub Aktywności i Rozwoju - Świdnica:

II edycja – XI.2020 – XII.2021

Zajęcia w ramach Klubu Aktywności i Rozwoju - Świdnica odbywają się w Świdnicy przy ul. Wróblewskiego 4C-F

W klubie prowadzone są zajęcia grupowe, w ramach 3 pracowni: rehabilitacyjno-terapeutycznej, aktywności społecznej, aktywności zawodowej. Kluby funkcjonują od poniedziałku do piątku, w godz.8.30-14.30.

W ramach projektu  można skorzystać również z:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 • indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
 • wsparcia trenera aktywności,
 • wsparcia trenera pracy,
 • wsparcia asystenta funkcjonalnego osoby z niepełnosprawnością,
 • szkolenia zawodowego,
 • możliwości odbycia stażu zawodowego/zatrudnienia,
 • terapii psychospołecznej.

Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie obejmujące realizację usług aktywnej integracji o charakterze co najmniej społecznym. Zapewniamy transport specjalistyczny oraz catering.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. Więcej szczegółów na stronie eudajmonia.pl

Jeśli planujesz wyjazd na turnus rehabilitacyjny, pamiętaj o wykonaniu testu w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli poddałeś się szczepieniu, wyjedziesz bez dodatkowych warunków.

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać na turnus rehabilitacyjny, muszą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Skierowanie na test wystawi lekarz opieki zdrowotnej. Można też będzie uzyskać skierowanie na test, wypełniając formularz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Test należy wykonać nie wcześniej niż cztery dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.

Wyjazd będzie znacznie łatwiejszy dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, ponieważ wystarczy tylko potwierdzenie przyjęcia szczepionki.

Powyższe zasady obowiązują także opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

W celu zapisania się na test w kierunku SARS-CoV-2 zachęcamy do wypełnienia formularza na stronie: www.gov.pl/test-rehabilitacja. Zlecenie na test może wystawić również każdy lekarz POZ.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 905)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy niniejszym informuje, że ulega zmianie termin ogłoszenia zwycięzców Amatorskiego Konkursu Fotograficznego pt. „Uchwycić piękno wiosennej przyrody” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na ternie powiatu świdnickiego. Zwycięzcy konkursu ogłoszeni zostaną do dnia 21 maja 2021 r. na stronie internetowej Organizatora www.pcpr.swidnica.pl

Nadal trwają prace Komisji Konkursowej, oceniającej przesłane zdjęcia przez uczestników konkursu, ogłoszonego w dniu 27 kwietnia 2021 r. Komisja została powołana Zarządzeniem Nr 14/2021 z dnia 11 maja 2021 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Świdnicy.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA NADESŁANE FOTOGRAFIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej p.n. "Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku"

Plik z treścią ogłoszenia (plik PDF, 168KB)

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12 /2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłaszamy amatorki konkurs fotograficzny dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu świdnickiego pn. „Uchwycić piękno wiosennej przyrody”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży  w wieku 8-16 lat, przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Każdy uczestnik może przesłać 1 zdjęcie, na adres e -mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 7 maja 2021 r. do godz. 15:00. Przewidujemy nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Szczegóły konkursu reguluje Regulamin.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE