Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszych ofert w zakresie poszczególnych zadań . Dotyczy postępowania pn. "Pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Z PODZIAŁEM NA ZADANIA".

Pełna treść informacji (plik PDF, 81KB)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Program w ramach Modułu III realizują samorządy powiatowe. Wnioski o dofinansowanie mogły być składane przez osoby niepełnosprawne do samorządu powiatowego w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku. W związku z decyzją Zarządu PFRON samorządy powiatowe mogą podejmować decyzje o przywróceniu Wnioskodawcom terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu. Wystąpienia o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia. Wnioskodawca, który chce złożyć lub uzupełnić wniosek po upłynięciu terminu składania wniosków, powinien skontaktować się w sprawie przywrócenia terminu z samorządem powiatowym w miejscu swojego zamieszkania. 

Przypominamy jednocześnie, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.

W związku z powyższym Pełnomocnicy Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oddziałach PFRON uprawnieni są do podejmowania decyzji o przywróceniu samorządowi powiatowemu terminu związanego ze złożeniem zapotrzebowania na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III. W tym przypadku Wystąpienie samorządu o przywrócenie terminu nie wymaga uzasadnienia.

Załączniki:

Materiał pomocniczy: Wystąpienie o przywrócenie terminu

Wniosek o udzielenie dofinansowania

Uchwała nr 81/2020 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 30 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

informujemy, iż Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Powiat Świdnicki jako członek Koalicji na Recz Zdrowego Starzenia się podjął się realizacji projektu wsparcia seniorów finansowanego przez Urząd Marszałkowski. Projekt realizowany jest do 31 grudnia 2020 r.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

1. Telefon wsparcia „Senior dla Seniora”

To nic innego jak koleżeńskie wsparcie, które kierowane do seniorów, które pomaga w codziennym zmaganiu się z samotnością i przygnębieniem. Po drugiej stronie słuchawki będzie czekał inna osoba np. senior, który rozmową postara się polepszyć nastrój, zmniejszając tym samym poczucie samotności.

Numer telefonu dla seniorów ze Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 666-217-169. Numer telefonu dla seniorów z miasta Świdnica: 666-217-176.

Numer telefonu dla seniorów  z terenu powiatu obsługiwany przez przedstawiciela Powiatu Świdnickiego z powiatu/gminy: 666-217-024. Kontakt dla : od poniedziałku do soboty w godzinach od 16.00 do 18.00.

2. Zajęcia edukacyjno-ruchowe dostępne w internecie to wykłady oraz zajęcia ruchowe poszerzające wiedzę i fizyczną sprawność seniora.

a) Wykłady tematyczne odbywają się online w każdą sobotę o godz. 11:00, na platformie Google Meet z możliwością ich odtwarzania w dowolnym czasie. Link do zajęć będzie dostępny po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału pod nr telefonu: 505-718-322.

b) Zajęcia ruchowe odbywają się za pośrednictwem Facebooka. Chęć udziału należy zgłaszać do prowadzących:

- kinezjologia – Arleta Mańka – zajęcia we wtorki w godz. 13:00-14:00. Link do zajęć: https://www.facebook.com/groups/542503893117819.

- joga – Małgorzata Bryjka – zajęcia w środy w godz. 18:30-19:30. Link do zajęć: https://www.facebook.com/groups/217511052651155.

3.  Wsparcie psychologiczne to pomoc udzielana przez:

a)  Panią Sławomirę w soboty w godz. 18:00-21:00 – nr telefonu: 781-042-844
b) oraz Panią Joannę w piątki w godz. 17:00-20:00 – nr telefonu: 666-217-166.   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. "Pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej".

Pełna treść postępowania (plik PDF, 2,3 MB)