Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Świdnickiego na lata 2021-2026”

Pełna treść informacji (plik PDF, 152KB)

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Świdnickiego na lata 2021-2026 (plik PDF, 3MB)

Myślisz, by zostać rodziną zastępczą? Zastanawiasz się czy to dla Ciebie? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu Akademia Rozwoju współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, organizuje bezpłatne szkolenie, dzięki któremu lepiej zrozumiesz rolę rodzica zastępczego oraz być może zechcesz podjąć się tej wyjątkowej funkcji.

Szkolenie pod nazwą ,,Rodzicielstwo zastępcze – blaski i cienie” prowadzić będzie dyrektor Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener i superwizor treningów i warsztatów psychologicznych Maria Haracz – Dąbrowska. Ze względów bezpieczeństwa odbędzie się ono online - na platformie ZOOM - w dniach 1 i 8 kwietnia w godzinach od 14.00 do 19.00. - Dzięki szkoleniu każdy z kandydatów będzie mógł nauczyć się lepiej rozumieć rolę rodzica zastępczego. To też niejako zaproszenie do pojęcia tej niezwykłej roli – zachęca Maria Haracz – Dąbrowska.

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców powiatu świdnickiego a udział w nim jest całkiem bezpłatny. By jednak się zgłosić konieczne jest wypełnienie ankiety.

Poniżej załączamy link, po wejściu wyświetli się jej treść. Odpowiedzi, po kliknięciu przycisku „wyślij” zostaną automatycznie przesłane do koordynatora projektu, czyli Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej.

Formularz zgłoszenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, działając zgodnie z art. 224 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 tj. ze zm.) zawiadamia o odrzuceniu oferty dotyczącej postępowania pn. „Usługi psychologiczne i pedagogiczne dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Z PODZIAŁEM NA ZADANIA” – zadanie B

Pełna treść informacji (plik PDF, 67KB)

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania A

Pełna informacja (plik PDF, 123KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Samodzielni niesamodzielni”, który realizowany jest przez Fundację Wałbrzych 2000 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023.

Pełna informacja o projekcie (plik PDF, 686KB)