Zgodnie z zarządzeniem Nr 40/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z dnia 27 grudnia 2019 r. w dniu 14 sierpnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie nieczynne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.zamówienia publicznego pn.: Sprzedaż i dostawa laptopów w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieciumieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 89KB)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w sprawie wpsarcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ossób z niepełnosprawnością pn. "Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Pełna treść rozstrzygnięcia (plik PDF, 191KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zwraca się z zapytaniem ofertowym na: sprzedaż i dostawę laptopów w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwuj na lata 2014 - 2020.

Zapytanie ofertowe (plik PDF, 365KB)

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa (plik PDF, 121KB)

Załącznik nr 2 - Umowa (plik PDF, 420KB)

Załącznik nr 3 - specyfikacja (plik PDF, 122KB)

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy (plik PDF, 62KB)

Załącznik nr 5 - klauzula informacyjna (plik PDF, 200KB)

Odpowiedź na zapytanie do postępowania z dnia 29.07.2020 (plik PDF, 27KB)

Odpowiedź na zapytanie do postępowania z dnia 30.02.2020 (plik PDF, 30KB)