Telefon trzymany w ręce. Z prawej stronu plansza z informacją o numerze.