Harmonogram kontroli planowanych w 2020 r. w zakresie prawidłowości realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, rodzinnej pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

1) Zadania z zakresu pomocy społecznej:

Lp. Nazwa placówki Okres poddany kontroli Planowany termin kontroli
– kwartał  2020 r.
1. DPS Jaskulin Rok 2019 III kwartał
2. DPS Świebodzice Rok 2019

 2) Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

Lp. Nazwa placówki/podmiotu Nawa zadania Okres poddany
kontroli
Planowany termin kontroli
– kwartał  2020 r.
1. PSOUU w Świdnicy WTZ Mokrzeszów Rok 2019 II kwartał
2. Stowarzyszenie ,,Bliżej Ciebie” WTZ Świdnica Rok 2019
3. Gmina Strzegom WTZ Strzegom Rok 2019
4. Osoby indywidualne- 20 % zawartych umów 3 wnioski z zakresu likwidacji barier architektonicznych Rok 2019  III kwartał
5. 10 wnioski z zakresu barier technicznych Rok 2019
6. 4 wnioski z zakresu barier w komunikowaniu się Rok 2019
7. 2 wnioski z zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Rok 2019
8. 6 wniosków z programu ,,Aktywny Samorząd”  Moduł I Rok 2019
9. Osoby indywidualne Ewaluacja programu ,,Aktywny Samorząd”- Ankieta do osób korzystających z programu w roku 2019 Rok 2019 III kwartał

3) Zadania z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej

Lp. Forma rodzinnej pieczy zastępczej Zakres merytoryczny Liczba rodzin
poddana kontroli
Planowany termin kontroli
w 2020 r.
1. Rodziny zastępcze zawodowe Standardy opieki nad dziećmi Do 3 I-IV kwartał
 
2. Rodzinne domy dziecka Standardy opieki nad dziećmi Do 3
3. Niezawodowe rodziny zastępcze Opieka nad dziećmi Do 5
4. Rodziny zastępcze spokrewnione Opieka nad dziećmi Do 5