Zadania


Do zadań Zespołu Funduszy Pozabudżetowych należy:

  1. Analiza informacji umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych na zadania statutowe Centrum.
  2. Sporządzanie wniosków wraz z załącznikami w ramach ogłaszanych konkursów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
  3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pozyskiwanych funduszy pozabudżetowych od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania.
  4. Koordynacja działań projektowych.
  5. Prowadzenie korespondencji i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych.
  6. Prowadzenie stałej współpracy z instytucjami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za wdrożenie i nadzór nad realizacją projektów.
  7. Sporządzanie sprawozdań z realizowanych projektów.


Kontakt

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

godziny urzędowania: 07:15 - 15:15

Wykaz pracowników:

  • Kierownik: Katarzyna Skrzypek, tel: 74 851-50-27, nr pokoju: 28, e-mail: katarzyna.skrzypek (at) pcpr.swidnica.pl
  • Piasecka Maria, tel: 74 851-50-19, nr pokoju: 28, e-mail: maria.piasecka (at) pcpr.swidnica.pl
  • Szachniewicz Agnieszka, tel: 74 851-50-32, nr pokoju: 28, e-mail: agnieszka.szachniewicz (at) pcpr.swidnica.pl