Do zadań Zespołu finansowo-księgowego należy, w szczególności:

1. Do zadań Zespołu należy:

 • opracowywanie dokumentacji finansowej (zakładowy plan kont, instrukcja obiegu dokumentów finansowych),
 • opracowanie projektów budżetu,
 • nadzór nad realizacją budżetu,
 • prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,
 • planowanie i realizacja wydatków osobowych oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,
 • obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,
 • przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 • kontrola sposobu realizacji umów zawartych przez powiat z zakresu pomocy społecznej oraz w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 • windykacja odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 • prowadzenie akt i spraw osobowych,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów,
 • prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunków pracy, przebiegu pracy, nagród jubileuszowych,
 • sporządzania sprawozdań statystycznych.


Kontakt

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

godziny urzędowania: 07:15 - 15:15

 • Gorgol Halina, tel: 74 851-50-34, nr pokoju: 35, e-mail: halina.gorgol (at) pcpr.swidnica.pl
 • Madura Agnieszka, tel: 74 851-50-13, nr pokoju: 38, e-mail: agnieszka.madura (at) pcpr.swidnica.pl
 • Rogala Lucyna, tel: 74 851-50-26, nr pokoju: 35, e-mail: lucyna.rogala (at) pcpr.swidnica.pl
 • Sznajder Joanna, tel: 74 851-50-13, nr pokoju: 38, e-mail: joanna.sznajder (at) pcpr.swidnica.pl