PRZYPOMINAMY – 10 października 2020 r. kończy się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego złożenia w systemie SOW, datę wpłynięcia do tutejszego Centrum, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Wnioskodawcy może zostać przywrócony termin przyjęcia wniosku.

Wnioski można składać w formie papierowej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23

bądź elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

System Obsługi Wsparcia to platforma, za pomocą której wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON można złożyć elektronicznie. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Informacje, instrukcje, regulamin korzystania z Systemu dostępne na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21

www.pcpr.swidnica.pl, Projekty i programy

www.pfron.org.pl

Wzory wniosków do pobrania: zakładka "druki wniosków"