W dniach 22 - 23 września 2020 r. w godz. 8:00 – 15:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy organizuje szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej PCPR oraz asystentów rodziny z OPS-ów z zakresu „WIĘZI I ZABURZEŃ WIĘZI” w kontekście sporządzania Planów Pomocy Dziecku. Zajęcia warsztatowe odbędą się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy przy ul. Długiej 33. Tylko wspólne działania instytucji pomocowych mogą bardziej, efektywnie pomóc dziecku i rodzinie. Szkolenie poprowadzi Pan Tomasz Polkowski – Prezes Fundacji Dziecko i Rodzina w Warszawie oraz były przewodniczący Towarzystwa Nasz Dom w latach 1992 – 2014. To już drugie szkolenie, które poprowadzi dla pracowników tutejszego Centrum Pan Polkowski. Pierwsze, odbyło się w miesiącu maju 2020 r. i dotyczyło przygotowywania Planów Pomocy Dziecku w oparciu o genogram i ekomapę dziecka.

Zdjęcie przedstawiające osobę trzymającą mikrofon, a w tle widac plakat fundacji z wizerunkiem dzieci.