Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w ramach projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020, realizowane są zajęcia indywidualne wykonywane w kontakcie bezpośrednim z uczestnikiem projektu lub online i są to: korepetycje z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz terapia psychologiczna. Decyzję o formie prowadzonych zajęć podejmuje uczestnik projektu wspólnie z wykonawcą zadania.

W ramach działań indywidualnych realizowane są również zajęcia praktyczne dla uczestników kursu na prawo jazdy kat. "B".

Ponadto w związku z decyzją rządu z dnia 4 maja br. dotyczącą m.in. przywrócenia zabiegów rehabilitacyjnych, uruchomiona została kolejna indywidualna forma wsparcia – indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą.

Wszelkie podejmowane działania odbywają się z zachowaniem wymogów sanitarnych. Czynności są wykonywane z użyciem bezpiecznych i dostępnych środków ochrony osobistej.