Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w związku z decyzją rządu dotyczącą zamknięcia na okres od 12 do 25 marca br. wszystkich placówek oświatowych, informuje, że zawiesza realizację zajęć grupowych realizowanych w ramach projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020 a spotkania indywidualne ogranicza do niezbędnego minimum.