Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy rozpoczęło w 2019 roku realizację treningów kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Akademia rozwoju”. Treningi zaplanowano w 8 zakresach tematycznych. Skierowane są do dzieci powyżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wykonawca: Fundacja Samodzielne.pl, os. prowadząca: Kaja Kajdan.

Czas trwania: 8 h dydaktycznych.

Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia zamieszczane są w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY

W ramach działania zrealizowano już następujące tematy treningów: „Warsztat współdziałania i współpracy zespołowej – czyli w jedności siła!”,  „Trening komunikowania się, czyli jak mówić żeby zostać zrozumianym?”, „Warsztat budowania motywacji – czyli chcieć to móc!”,  „Trening innowacyjności i twórczego myślenia, czyli jak zrobić z igły widły?”.

Pozostałe zaplanowane tematy to:

  • Trening nabywania pewności siebie, czyli jak zostać Herkulesem? (14.03.2020 r.)
  • Trening sprawnego zarządzania sobą, czyli jak zostać swoim menedżerem? (04.04.2020 r.)
  • Warsztat zdrowego żywienia jestem tym co jem. (16.05.2020 r.)
  • Trening prowadzenia gospodarstwa domowego, czyli jak przetrwać do pierwszego? (13.06.2020 r.)