Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że Pani Marta Jaworska wybrana w drodze naboru ogłoszonego w dniu 4 lutego 2020 r. na stanowisko psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia i nie nawiązała stosunku pracy.

W związku z brakiem innych kandydatur konkurs na stanowisko nie został rozstrzygnięty.