Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu świdnickiego

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie świdnickim

Powiatowy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w powiecie świdnickim

Powiatowy program profilaktyczny w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy oraz promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrozonych przemocą na lata 2017 - 2020. (plik PDF, 616 KB)

Program ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu świdnickiego na lata 2011 - 2015 (PDF 1,91MB)
Program ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu świdnickiego na lata 2018 - 2020 (plik PDF, 1,1MB)