Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zwraca się z zapytaniem ofertowym na: sprzedaż i dostawę laptopów w ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwuj na lata 2014 - 2020.

Zapytanie ofertowe (plik PDF, 365KB)

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa (plik PDF, 121KB)

Załącznik nr 2 - Umowa (plik PDF, 420KB)

Załącznik nr 3 - specyfikacja (plik PDF, 122KB)

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy (plik PDF, 62KB)

Załącznik nr 5 - klauzula informacyjna (plik PDF, 200KB)

Odpowiedź na zapytanie do postępowania z dnia 29.07.2020 (plik PDF, 27KB)

Odpowiedź na zapytanie do postępowania z dnia 30.02.2020 (plik PDF, 30KB)