Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o terminach superwizji na rok 2020, dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, realizowanej w ramach projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

Lp.

MIESIĄCE

DATA

MIEJSCE

GODZINA

OSOBA PROWADZĄCA

1.

STYCZEŃ

16.01.2020

 

 

 Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7,

sala nr 226

 

 


09:00 -14:00

 

2.

LUTY

18.02.2020

 

3.

MARZEC

19.03.2020

 

4.

KWIECIEŃ

16.04.2020

Pani Maria Haracz- Dąbrowska

5.

MAJ

14.05.2020

 

6.

CZERWIEC

09.06.2020

 

7.

WRZESIEŃ

10.09.2020

 

8.

PAŹDZIERNIK

15.10.2020

 

9.

LISTOPAD

17.11.2020

 

10.

GRUDZIEŃ

08.12.2020