Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż dnia 14 listopada br. rozpoczęła się realizacja kolejnej formy wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – usługi specjalistycznej pomocy: fizjoterapia dla dzieci i młodzieży, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego.

Indywidualne zajęcia mają na celu poprawę stanu zdrowia dziecka. Skierowane są do dzieci i młodzieży, u których występują zaburzenia w sferze fizycznej, wady rozwojowe i wady postawy. Fizjoterapia zlecona jest przez lekarza w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka i dostosowana do rodzaju schorzenia/dysfunkcji.

Wykonawca: REH-MED Sp. z o.o., ul. Zagony 30A, lok. 1, 54-614 Wrocław/ miejsce realizacji: Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, 58-100 Świdnica.