Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż dnia 24 października br. rozpoczęła się realizacja kolejnej formy wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia będących w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Czas trwania: 1 h zegarowa
Osoba prowadząca: Pani Marta Cygan