Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż dnia 27 września br. rozpoczęła się realizacja kolejnej formy wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – warsztaty aktywizujące zawodowo pn. „Zanim podejmiesz decyzję…” (I edycja) dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia będących w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zakres tematyczny warsztatów to m.in.: planowanie kariery edukacyjno-zawodowej, samopoznanie i budowanie motywacji do rozwoju, umożliwienie uczestnikom poznania swoich preferencji i predyspozycji zawodowych, określenie własnych umiejętności oraz mocnych i słabych stron w kontekście podjęcia aktywności zawodowej, tworzenie dokumentów aplikacyjnych.

Czas trwania: 4 h dydaktyczne

Osoba prowadząca: Pani Ewelina Kurpios

Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia: zamieszczone w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY