Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż dnia 26 września br. rozpoczęła się realizacja kolejnej formy wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej – szkolenie tematyczne: „Dyscyplina, która nie rani, czyli jak sobie radzić w trudnych sytuacjach?” poprowadziła Pani Beata Oleksy.

W ramach wspomnianego wsparcia planowane są kolejne zakresy tematyczne, tj.: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły?”, „Porozumienie bez przemocy”, „Edukacja seksualna – jak prowadzić rozmowy z dziećmi”, „Zaburzenia zachowania wynikające z FAS (zespół uzależnienia płodowego), RAD (zespół zaburzeń więzi), PTSD (zespół stresu pourazowego)”, „Nie odbieraj dziecku rodzica – konflikt lojalnościowy dziecka w pieczy zastępczej”, „Mechanizmy uzależnienia – młodzież eksperymentująca, nadużywająca lub uzależniona od substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków, a także młodzież obciążona czynnikami ryzyka uzależnień”, „Sposoby redukowania napięć i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych”.

Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia oraz osoby prowadzące szkolenia: zamieszczane w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY