Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od 13 maja 2019 r. rozpoczyna realizację kolejnej formy wsparcia - Kurs na prawo jazdy kat. B (edycja I) w ramach projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Kursem zostanie objętych 28 osób: I edycja 2019 r. – 18 osób, II edycja 2020 r. – 10 osób.

Uczestnicy kursu: młodzież powyżej 18 roku życia przebywająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego.

Wykonawca: OCHRONA I USŁUGI SZKOLENIOWE „Radar” Jan Cieśla, z siedzibą przy ul. Stęczyńskiego 23/1, 58-100 Świdnica.

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych: sala wykładowa przy pl. Grunwaldzkim 9, 58-100 Świdnica, miejsce realizacji zajęć praktycznych: ZSM, ul. Sikorskiego 41, 58-100 Świdnica – plac manewrowy.

Terminy i godziny zajęć teoretycznych: zamieszczone są w szczegółowym harmonogramie udzielania wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY.

Terminy i godziny zajęć praktycznych: ustalane będą indywidualnie z uczestnikami projektu.