Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że od stycznia 2019 roku rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” – indywidualne korepetycje z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu świdnickiego.

Osoba prowadząca: Pani Jolanta Sajdak

Terminy, godziny i miejsce realizacji wsparcia: zamieszczone w szczegółowym harmonogramie udzielenia wsparcia i działań w projekcie – HARMONOGRAMY