Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, kierując się bezpieczeństwem rodzin zastępczych, rodziców biologicznych oraz zaproszonych przedstawicieli instytucji, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju zawiesza w miesiącu listopadzie 2020 r. bezpośredni udział zaproszonych osób na posiedzeniach zespołu oceniającego sytuację dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, które miały odbywać się w siedzibie Centrum przy ul. Żeromskiego 16/8 w Świdnicy.  Oceny będą przygotowane w ustawowym terminie, których treść będzie konsultowana telefonicznie. Każda z upoważnionych Stron będzie mogła zapoznać się dokumentem poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, współpracującym z daną rodziną zastępczą, w której umieszczone jest dziecko.

Katarzyna Dudkiewicz
Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej