Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 listopada br. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej będzie czynny do godziny 14:00. Wcześniej zaplanowane telefoniczne konsultacje nie ulegają zmianie.