Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszych ofert w zakresie poszczególnych zadań . Dotyczy postępowania pn. "Pełnienie funkcji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Z PODZIAŁEM NA ZADANIA".

Pełna treść informacji (plik PDF, 81KB)