Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Świdnickiego na lata 2021-2026”

Pełna treść informacji (plik PDF, 152KB)

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Świdnickiego na lata 2021-2026 (plik PDF, 3MB)