Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej p.n. "Prowadzenie na terenie powiatu świdnickiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku"

Plik z treścią ogłoszenia (plik PDF, 168KB)