Od dnia 01 czerwca 2021r. w związku ze zmianą siedziby Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej obowiązują nowe numery telefonów:

  • 74/ 851 50 36
  • 74/ 851 50 37
  • 74/ 851 50 38