Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2021- 2023

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 420KB)

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2021-2023 (plik DOCX, 681KB)