Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością pn. "Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego w 2021r. działań treningowych zmierzających do usamodzielniania osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 289KB)