Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego p.n. "Świadczenie na terenie powiatu świdnickiego usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu MRP i PS Opieka wytchnieniowa - edycja 2021" finansowanego ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 750KB)