Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: psycholog

  • Liczba etatów: 1
  • Wymiar etatu: pół etatu,
  • Miejsce wykonywania pracy: Świdnica, ul. Żeromskiego 16/8
  • Planowany początek zatrudnienia: lipiec 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 311KB)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: psycholog

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 300KB)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że Pani Marta Jaworska wybrana w drodze naboru ogłoszonego w dniu 4 lutego 2020 r. na stanowisko psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zrezygnowała z podjęcia zatrudnienia i nie nawiązała stosunku pracy.

W związku z brakiem innych kandydatur konkurs na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż konkurs na stanowisko psychologa nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert konkursowych spełniających wymagania formalne ogłoszenia o naborze.

Pełna treść informacji (plik PDF, 22KB)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: psycholog

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 290KB)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowego została wybrana Pani Agnieszka Madura zamieszkała w Świdnicy.

Pełna treść informacji (plik PDF, 43KB)