Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Informacja o naborze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż konkurs na stanowisko psychologa nie został rozstrzygnięty.

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych wraz montażem nowych opraw oświetleniowych, zabudowy pionów instalacyjnych i robót towarzyszących w ciągach komunikacyjnych budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15"

Pełna treść  zapytania ofertowego (plik PDF, 600KB)

Odpowiedź na zapytania do postępowania (plik PDF, 52KB)

Informacja

W związku z brakiem ofert na zapytanie ofertowe "Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych wraz montażem nowych opraw oświetleniowych, zabudowy pionów instalacyjnych i robót towarzyszących w ciągach komunikacyjnych budynku  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15" z dnia 16 czerwca 2020r., postępownie zostało unieważnione.

Treść informacji (plik PDF, 24KB)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

W zawiązku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych p.n. "Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie", Zarząd Powiatu w Świdnicy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania się na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnością pn. "Przeprowadzenie na terenie Powiatu Świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie"

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 4,10 MB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl