Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Ciąg dalszy zawieszenia zajęć – projekt „Akademia rozwoju”

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującą COVID-19), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy jako realizator projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020 informuje, że do 24 maja br. zawiesza realizację wszystkich zajęć grupowych, a spotkania indywidualne ogranicza do niezbędnego minimum.
 

Informacja

W dniu 24.04.2020r.
siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy przy ul. Żeromskiego 16/8
będzie ZAMKNIĘTA.
  W RAZIE KONIECZNOŚCI PROSIMY
O KONTAKT Z SIEDZIBĄ PRZY
UL. WAŁBRZYSKIEJ 15 W ŚWIDNICY OSOBIŚCIE LUB TELEFENICZNIE POD NUMEREM TEL: 74 851 50 10.
 

Moduł III

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Pomoc poszkodowanym pfronPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, iż PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ”.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS.

< czytaj więcej >

Funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w obecnych okresie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne online dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wszystkich przeżywających kryzys psychiczny, w tym związany z sytuacją zagrożenia epidemicznego

W okresie stanu epidemicznego związanego z pandemią SARS-CoV-2 ze wsparcia mogą także skorzystać lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia oraz chorzy, będących pod nadzorem epidemicznym, ich rodziny i wszyscy, którzy przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub kryzys emocjonalny.

Pomoc świadczona jest w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek: prawnik w godz. 15.30 – 17.30

Wtorek: psycholog w godz. 14:00 – 18:00
Środa : psycholog w godz. 14:00 – 18:00
Czwartek : pedagog w godz. 14:00 – 17:00
Piątek: psycholog i pedagog w godz. 14:00 – 18:00

Specjaliści udzielają pomocy zdalnie – telefonicznie, przez Messenger lub WhatsApp po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem  74/856 58 15 w godz. 9:00 - 18:00.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie - zajęcia zdalne

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie - placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy, od momentu wprowadzenia polecenia Wojewody Dolnośląskiego, zajęcia dla uczestników  prowadzi w formie zdalnej.

Polegają one na kontakcie telefonicznym oraz wirtualnym, kierownika, instruktorów terapii zajęciowej, fizjoterapeuty oraz psychologa z rodzicami oraz uczestnikami WTZ.

< czytaj więcej >

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl