Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Życzenia Wielkanocne 2020

Zyczenia Wielkanocne 2020

Podaruj komputer - pomóż Rodzinom Zastępczym.

Masz w domu sprawny, ale niepotrzebny komputer, a może miałbyś ochotę go ufundować? Czekają dzieci z rodzin zastępczych powiatu świdnickiego.
Wirtualne lekcje i zdalne odrabianie zadań domowych w okresie epidemii koronawirusa - to dla rodzin zastępczych ogromne utrudnienie. Szczególnie odczuwalne w tych domach, gdzie przebywa więcej niż dwoje dzieci. - Zdalne odrabianie lekcji w rodzinie, w której jest jeden komputer, a np. 9 dzieci to naprawdę „koszmar”. Zdarzają się też takie rodziny, które nie mają ani komputera ani nawet dostępu do Internetu – mówi Katarzyna Dudkiewicz, Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy. W wielu takich przypadkach obecna sytuacja jest dramatyczna. Oczywiście, z pomocą przychodzą tu szkoły i PCPR ale środki, którymi dysponuje jednostka nie są wystarczające. By zaspokoić potrzeby rodzin zastępczych z naszego powiatu, potrzebnych może być nawet 80 komputerów. – Dlatego zwracamy się z apelem do każdego, kto może pomóc. Być może u Państwa w domu jest w pełni sprawny, ale już niepotrzebny sprzęt albo może ktoś z Państwa chciałby taki komputer ufundować. Każda pomoc będzie tu cenna – zachęca do pomocy Katarzyna Dudkiewicz.
Chętnych do wsparcia prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, które pomoże w kontakcie z potrzebującymi rodzinami zastępczymi.


Telefon kontaktowy: 74/857-45-23 lub 74/857-45-47
Nr rachunku bankowego: Getin Noble Bank S.A , ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa : 22 1560 0013 2005 4160 0000 0001

 

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej fiansowanego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnospranych.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 876KB)

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

W zawiązku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu MRP i PS pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019 - 2020" Zarząd Powiatu w Świdnicy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ww. ustawy do zgłaszania się na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w przedmiotowoym otwartym konkursie ofert.

Pełna treść ogłoszenia (plik PDF, 137KB)

Unieważnienie konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, iż Uchwałą Nr 283/2020 z dnia 31 marca 2020r. unieważniono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowanego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" z uwagi na brak ofert.

Pełna treść komunikatu (plik PDF, 21KB)

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl