Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowanego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnospranej". Edycja 2019 - 2020 z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób niepełnosprawnych.

Pełna treść rozstrzygnięcia (plik PDF, 243KB)

Poradnik dla osób zagrożonych przemocą

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowało publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”. Poradnik ten zawiera praktyczne informacje dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie – m.in. w jaki sposób zwiększyć swoje bezpieczeństwo, a także jak zniwelować potencjalne ryzyko doświadczania przemocy. Zawiera on także użyteczne dane teleadresowe miejsc, do których osoby pokrzywdzone mogą zgłosić się po pomoc, aby otrzymać specjalistyczne wsparcie.

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/grafiki%20w%20formacie%20do%20druku.pdf

Życzenia

Życzenia

Zajęcia indywidualne w ramach projektu "Akademia rozwoju” - czas zacząć!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w ramach projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020, realizowane są zajęcia indywidualne wykonywane w kontakcie bezpośrednim z uczestnikiem projektu lub online i są to: korepetycje z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz terapia psychologiczna. Decyzję o formie prowadzonych zajęć podejmuje uczestnik projektu wspólnie z wykonawcą zadania.

W ramach działań indywidualnych realizowane są również zajęcia praktyczne dla uczestników kursu na prawo jazdy kat. "B".

Ponadto w związku z decyzją rządu z dnia 4 maja br. dotyczącą m.in. przywrócenia zabiegów rehabilitacyjnych, uruchomiona została kolejna indywidualna forma wsparcia – indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą.

Wszelkie podejmowane działania odbywają się z zachowaniem wymogów sanitarnych. Czynności są wykonywane z użyciem bezpiecznych i dostępnych środków ochrony osobistej.

Ciąg dalszy zawieszenia zajęć – projekt „Akademia rozwoju”

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującą COVID-19), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy jako realizator projektu "Akademia rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014-2020 informuje, że do 24 maja br. zawiesza realizację wszystkich zajęć grupowych, a spotkania indywidualne ogranicza do niezbędnego minimum.
 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl