Programy strategiczne

Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu świdnickiego

Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie świdnickim

Powiatowy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w powiecie świdnickim

Powiatowy program profilaktyczny w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy oraz promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrozonych przemocą na lata 2017 - 2020. (plik PDF, 616 KB)

Program ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu świdnickiego na lata 2011-2015 (PDF 1,91MB)

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl