Sprawozdania

Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

 

Sprawozdania z zadań realizowanych w ramach Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim

Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy:

Sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:

Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej:

Inne sprawozdania:

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl