Uchwały

Podział środków pfron.

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

  •  

Świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl