Uchwały

Uchwała nr XLIV/369/2018 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Świdnickiego na lata 2018 - 2022 (plik PDF, 13MB)
Uchwała nr XLIV/368/2018 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży z otyłością od 7 - 18 roku życia poprzez redukcję masy ciała, zmiany nawyków żywieniowych i wzrost aktywności fizycznej na terenie Powiatu Świdnickiego na lata 2018 - 2019" (plik PDF, 11MB)
Uchwała nr XLII/346/2018 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 22 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych (plik PDF, 174KB)
Uchwała nr XL/331/2018 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się srodki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (plik PDF, 66KB)
Uchwała nr XXXVIII/321/2017 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (plik PDF, 89 KB)
Uchwała nr XXXVIII/320/2017 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2018-2020 (plik PDF, 551 KB)
Uchwała nr XXXIV/284/2017 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań, na które przeznacza sięśrodki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (plik PDF, 146KB)
Uchwała nr XXX/223/2017 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (plik PDF, 98 KB)
Uchwała nr XXVII/208/2016 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (plik PDF, 297 KB)
Uchwała nr XXIV/183/2016 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych (plik PDF, 94 KB)
Uchwała nr XXII/174/2016 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych (plik PDF, 95 KB)
Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (plik PDF, 230 KB)
Uchwała nr XV/120/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( plik PDF, 78 KB )
Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ( plik PDF, 71 KB )
UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane powiatowi świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ( plik PDF, 107 KB )
Uchwała nr VI/42/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr XXXVI/365/2014 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwała Nr XXXIII/352/2013 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Sprostowanie do Uchwały nr XXXII/342/2013 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwała Nr XXXII/342/2013 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwała Nr XXXI/327/2013 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwała Nr XXIX/312/2013 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwała Nr XXV/234/2013 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DOC 14KB)
 
 
Uchwała Nr XXIII/207/2012 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (DOC 27KB)
Uchwała Nr XVI/130/2012 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (DOC 26KB)
Uchwała Nr XIV/115/2012 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (DOC 36KB)

 

Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (PDF 65KB)
Uchwała Nr XXIX/231/2009 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (PDF 70KB)

 

Uchwała nr XIV/111/2015 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie podniesienia wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej prowadzonej na zlecenie Powiatu Świdnickiego. ( plik PDF, 99 KB )
Uchwała Nr XXXII/340/2013 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie podniesienia wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego rodzinnym domom dziecka prowadzonym na zlecenie Powiatu Świdnickiego

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl