Zarządzenia

Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i zasad funkcjonowania mieszkania chronionego.

Inne zarządzenia:

 

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl