Zarządzenia

Plan zamówień publicznych.

Regulamin zamówień publicznych do 30.000 EURO.

Regulamin udostępniania informacji publicznej.

Organizacja i zasady pobytu w mieszkaniu chronionym.

Organizacja i zasady pobytu w mieszkaniu interwencyjnym.

Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze.

Znak graficzny PCPR.

Nabór pracowników.

Zarządzenia starosty

Inne zarządzenia:

 

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl