Kontakt

 

Siedziba PCPRPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Świdnicy

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek, godz. 7.15-15.15

58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15,
tel.: 074 851-50-10,
faks: 074 851-50-11,
e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl

NIP: 884-22-45-249
Regon: 890724208

Adresem korespondencyjnym dla Zespołu Pieczy Zastępczej oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica

Nr rachunku bankowego: Getin Noble Bank S.A ,  ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa : 22 1560 0013 2005 4160 0000 0001

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako samodzielna jednostka organizacyjno-budżetowa podporządkowana jest bezporednio zarządowi powiatu. Wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej, realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej - własne i zakresu administracji rządowej oraz przyjęte przez powiat w drodze porozumień administracyjnych. Obszar działania to Powiat Świdnicki.

Osobą kierującą jednostką jest Dyrektor Beata Galewska.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 r., poz.719), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, informuje, że prowadzi JAWNY REJESTR ZBIORÓW w wersji papierowej, który udostępnia do przeglądania w siedzibie jednostki: 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15, II piętro, pokój 36 (sekretariat).

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl