Kontakt z pracownikami

Beata Galewska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Sekretariat: II piętro pokój 36
Tel.: 74/851-50-10
Fax: 74/851-50-11
e-mail


 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Schneider

kontakt możliwy poprzez e-mail: iod@pcpr.swidnica.pl oraz za pomocą operatora pocztowego na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.


 

Siedziba przy ul. Wałbrzyskiej 15

Pracownik (alfabetycznie) Stanowisko Piętro Pokój Nr telefonu e-Mail
Bugarewicz Michał informatyk 2 39 74/851-50-10 e-mail
Chodyniecka Małgorzata starszy inspektor 1 24 74/851-50-33 e-mail
Duda Halina kierownik Zespołu Świadczeń 1 24 74/851-50-16 e-mail
Marciniszyn Monika starszy inspektor 1 24 74/851-50-17 e-mail
Makuch Joanna główna księgowa 2 38 74/851-50-13 e-mail
Niedźwiecka Marta starszy pracownik socjalny 1 24 74/851-50-20 e-mail
Piasecka Maria referent 1 26 74/851-50-19  
Rogala Lucyna starszy specjalista 2 38 74/851-50-26 e-mail
Rożyńska Ewelina specjalista 1 23 74/851-50-21 e-mail
Schneider Katarzyna starszy specjalista 1 23 74/851-50-31 e-mail
Skrzypek Katarzyna kierownik zespołu funduszy pozabudżetowych 1 26 74/851-50-27 e-mail
Szachniewicz Agnieszka pracownik socjalny 1 26 74/851-50-32 e-mail
Sposób Anna sekretarka 2 36 74/851-50-10 e-mail
Świeczko Łukasz księgowy 2 38 74/851-50-26 e-mail
Wąż Michał referent 1 24 74/851-50-28 e-mail
Witkowska Anna Kierownik Zespołu ds. Osob niepełnosprawnych i Zespołu Organizacyjnego 1 23    
Zieliński Przemysław radca prawny - - 74/851-50-10 e-mail

 

Siedziba przy ul. Żeromskiego 16/8

Pracownik (alfabetycznie) Stanowisko Piętro Pokój Nr telefonu e-Mail
Czajka Olga psycholog - -    
Dobosz Dominika koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - -   e-mail
Dudkiewicz Katarzyna kierownik Zespołu Pieczy Zastępczej - - 74/857-45-23 e-mail
Gniewek Anna psycholog - - 74/856-58-15  
Grześlowska Magdalena specjalista pracy z rodziną - - 74/857-45-47 e-mail
Jasiński Marcin psycholog - - 74/856-58-15 e-mail
Kowalik Marzena koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - - 74/857-45-23 e-mail
Kucemba Łukasz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - - 74/857-45-47  
Łukasik Bogumiła koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - - 74/857-45-47 e-mail
Mazur Danuta poradnictwo prawne - - 74/856-58-15 e-mail
Piechowicz Joanna główny specjalista - - 74/856-58-15 e-mail
Pepera-Wojkowska Anna koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - - 74/857-45-23  
Sieradzka-Kaczmarek Marzena pedagog/terapeuta - - 74/856-58-15 e-mail
Szymańska Renata koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - - 74/857-45-47 e-mail
Szymańska Marta referent - -   e-mail
Turowicz Magdalena psycholog - - 74/857 34 78 e-mail
Ulfik Agnieszka psycholog - - 74/856-58-15 e-mail
Wierzbowska Marta specjalista pracy z rodziną     74/857-45-23 e-mail
Wróblewska Magdalena koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - - 74/857-45-47  
Zalewska Małgorzata koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - - 74/857-45-47  

 

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl