Kontakt

Kontakt

Pracownik Stanowisko Siedziba Nr tel. E-mail
Joanna Piechowicz  Główny specjalista ul. Żeromskiego 16/8 74/856-58-15 e-mail
Małgorzata Janus-Wojciechowska Pomoc Administracyjna ul. Żeromskiego 16/8 74/856-58-15  

 

Informacje

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
  58-100 Świdnica, ul. Żeromskiego 16/8
  tel. (74) 856-58-15
  e-mail: koordynator.oik@pcpr.swidnica.pl

 

Pomoc świadczona przez specjalistów udzielana jest w:

  • poniedziałek

       - Radca prawny 15:30-18:30 
       - Główny specjalista 8:00-16:00

  • wtorek

       - Psycholog 14:00-18.00

  • środa

       - Psycholog 14:00-18:00
       - Główny specjalista 8:00-16:00

  • czwartek

     - Pedagog 14.00-17.00

  •  piątek

      - Pedagog 14:00-18:00
      - Psycholog 14:00-18:00
 

 


Strona, na której możesz uzyskać bezpłatną pomoc specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świdnicy: www.media.zaufania.pl

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl