Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

„Projekt PFRON – kompleksowa rehabilitacja”

Zamieszczone - 29.10.2019
Aktualności >>

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił rekrutację do projektu Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także dla osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywałaby się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Ustroniu. Możliwy jest do wyboru pobyt stacjonarny lub dla osób mieszkających w pobliżu, codzienne dojazdy na zajęcia w Ośrodku. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowy (ok. 3-9 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.

Poszukiwane są osoby, które po rehabilitacji i przekwalifikowaniu zawodowym będą mogły podjąć zatrudnienie.

Więcej informacji na stronie PFRON:
https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/powrot-do-zdrowia-powrot-do-pracy/

Strona www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON. Chcąć uzyskać więcej informacji należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl.

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl