Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Bezpieczni w służbie i w pracy

Zamieszczone - 29.10.2018
Aktualności >>

25 października br. w ramach kampanii społecznej Służby Więziennej „Bezpieczni w służbie i pracy” przeprowadzono szkolenie dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdnicy. Szkoleniem objęto grupę 24 osób.

Szkolenie przeprowadzone w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych składało się z dwóch modułów.  Sekcję teoretyczną rozpoczął kpt. Bartłomiej Perlak, który zapoznał uczestników z zadaniami i celami statutowymi Służby Więziennej posługując się przykładem Aresztu Śledczego w Świdnicy. Następnie psycholog Aresztu Śledczego we Wrocławiu por. Kamila Ziobrowska przeprowadziła warsztaty panelowe podczas których uczestnicy mogli uzyskać podstawową wiedzę z zakresu umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym oraz roszczeniowym klientem. Istotne były również ćwiczenia z zakresu sposobu prowadzenia rozmowy i zachowania się w sytuacji zetknięcia się z agresją ze strony klienta. Następnie radca prawny wrocławskiego aresztu zapoznał uczestników z zagadnieniami na temat szczególnej ochrony prawnej, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni z tytułu wykonywania swojego zawodu.

Drugą częścią szkolenia był moduł praktyczny, który przeprowadzili funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu. W ramach części praktycznej uczestnicy poznali podstawowe zasady z zakresu technik samoobrony. Natomiast zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przedstawił doświadczony, wieloletni ratownik medyczny - st. chor. Wojciech Dziuba na co dzień zastępca kierownika ochrony w jednej z największych jednostek penitencjarnych w Polsce - Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu.

Funkcjonariusze Służby Więziennej pracujący przez cały czas w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w ramach prowadzonej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy”, dzielą się swoimi doświadczeniami oraz przekazują zdobyte umiejętności podczas szkolenia przedstawicielom szeroko rozumianej administracji publicznej, którzy również w swojej pracy mają kontakt z trudnym petentem. Obserwacje, doświadczenia i umiejętności nabyte podczas niewątpliwie trudnej pracy, którą wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej dla zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu, starają się wykorzystać w trakcie szkoleń prowadzonych w ramach kampanii, aby w możliwie maksymalnym stopniu wytrenować uczestników szkolenia działanie w sytuacji kryzysowej, w obronie swojej osoby.
 

Wykorzystano tekst
kpt. Bartłomieja Perlak
 

Zdjęcia: szer. Weronika Chmielewska


 

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl