Media zaufania - link do stronyBIP - link do stronyEPUAP - link do stronyFanPage

Aktualności

Dodatkowe środki finansowe PFRON w 2019 roku

Zamieszczone - 31.10.2019
Aktualności >>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o otrzymaniu dodatkowych środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych tj. pieluchomajtek, cewników, kul łokciowych, materacy i poduszek przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich, ortez, obuwia ortopedycznego, pionizatorów, aparatów słuchowych itp.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, do tutejszego Centrum.

Wymagane dokumenty:

  1. Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania (druk wniosku dostępny w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl (zakładka druki wniosków, wniosek – środki pomocnicze),
  2. kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
  3. faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego albo oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz termin realizacji zlecenia,
  4. potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę, kopia zrealizowanego zlecenia NFZ albo kopia zlecenia w przypadku oferty cenowej.

Więcej informacji na temat form pomocy finansowanych ze środków Funduszu można uzyskać pod numerami telefonów: 74 851-50-21, 74 851-50-31, 74 851-50-29

Z powrotem

©PCPR w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica | Tel.: +74 851-50-10 | Fax: +74 851-50-11 | e-Mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl